Wat doe ik


Voor kind en ouder(s)/verzorger(s)

 

Tinto coaching is er niet alleen voor (je) kind, tiener of jong-volwassene, maar ook voor jou als ouder.

Er zijn talloze redenen te bedenken waarom (tijdelijke) ondersteuning behulpzaam kan zijn.

Ook als ouder is het pittig om 'alle ballen hoog te houden' of kun je vastlopen in een stuk opvoeding.

Dan is het fijn terecht te kunnen bij iemand waar je niet alleen in een beschermde omgeving je zorg kwijt kunt, maar die jou ook practisch weet te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing die bij jou/jullie past.

 

Ik werk en leef vanuit de holistische visie dat alles met en door elkaar verbonden is.

Op die manier coach ik en onderzoek ik de zorgvraag.

Ieder mens, elk coachtraject is uniek en daarom hanteer ik geen standaard methodiek in mijn manier van coachen.

Daarnaast spelen natuurlijk ook leeftijd, ontwikkelingsfase en de zorgvraag een belangrijke rol.   

De rode draad binnen mijn manier van werken is dat hoofd, hart en handen aan het werk gezet worden. Dit kan door spel, creatief bezig zijn, of er op uit te trekken richting bos of andere natuur.

Het wijst zich vaak vanzelf waar de voorkeur naar uitgaat.

 

Kennismaking

 

Na een eerste (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin we de zorgvraag beknopt kunnen doornemen, zal ik een kennismakingsformulier toesturen voor verdere benodigde informatie, en plannen we een afspraak.

Wanneer het om een coachtraject voor jullie kind; het eerste kennismakingsgesprek is altijd zonder jullie kind.

Tijdens dit gesprek maken we nader kennis met elkaar door het 'spelen' van een coachspel voor ouders.

Niet alleen leren we elkaar zo beter kennen, jullie krijgen daardoor ook meteen een beeld van mij en mijn manier van coachen.

Daarna volgt de eerste kennismakings-coachsessie met jullie kind.

 

 

Samen

 

Een coachtraject van een kind is, ongeacht leeftijd, NOOIT iets van het kind alleen om (met mij als coach) op te lossen; een ondersteunende thuisbasis is echt van essentieel belang.

 

Bij de zorgvraag om een jonger kind stel ik het zeer op prijs wanneer één van beide ouders daarbij aanwezig kan zijn.

Als ouder kun je tijdens een coachsessie wellicht aanvullende informatie geven, of juist te horen krijgen.

Het kan voor komen dat een kind aangeeft 'ook eens alleen' naar een coachsessie te willen, dat is dan altijd in overleg met jullie en met nabespreking van wat er tijdens die sessie aan bod is geweest. 

 

Bij oudere kinderen gaat samen of alleen altijd in onderling overleg; wat voelt het fijnst voor beide partijen?

Daarbij wordt het belang van delen, wanneer er sprake is van belangrijke informatie, altijd besproken en, in overleg met het oudere kind, doorgegeven aan ouders. 

 

 

Leeftijd

 

Vanaf 6 jaar geef ik spelenderwijs begeleiding en coach ik ondertussen de ouder(s).

Vanaf 9 jaar is het bewustzijn zover ontwikkeld dat ik jullie kind kan coachen.