FAQ


Veel gestelde vragen...


* Wordt een (kinder-)coach vergoedt door mijn zorgverzekeraar?

- Nee, door de bezuinigingen wordt (kinder)coaching niet meer vergoedt.

- Wanneer er sprake is van een PGB, kan dat wel voor coaching gebruikt worden


* Ben jij als (kinder-)coach een therapeut?

- Nee, een (kinder-)coach is geen therapeut. Ik stel geen diagnoses en, in tegenstelling tot een therapeut, graaf ik niet in het verleden maar richt ik mij op de huidige situatie (jouw zorgvraag op dit moment) en dat wat jij en/of je kind graag anders zou zien voor de toekomst.

Mocht er tijdens het coachen blijken dat er therapeutische hulp gewenst is, dan zal ik dat aangeven en ten alle tijde doorverwijzen.


* Heb ik een verwijskaart van een arts nodig om een afspraak te maken?

- Nee, je hebt voor coaching geen verwijskaart van een arts nodig. Wel kan het zijn dat hij je op de mogelijkheid van een (kinder-)coach wijst.


* Hoe lang duurt een coachtraject?

- Gemiddeld zal een coachtraject 5-7 sessies duren. Afhankelijk van de situatie en bijvoorbeeld het kind, kan dit meer of minder zijn. 

Aan het einde van het traject zal er een evaluatiegesprek zijn, in geval van minderjarigen samen met de ouders.


* Is Tinto coaching voor alle leeftijden?

- Ja,Tinto Coaching is voor iedereen binnen het gezin die een zorgvraag heeft.

Kinderen vanaf gemiddeld 9 jaar kunnen gecoacht worden (omdat hun bewustzijn daarvoor dan ver genoeg ontwikkeld is)

Wanneer een kind jonger is, dan begeleid ik spelenderwijs jullie kind, en coach ik jou als ouder om zo samen het verschil in de zorgvraag te kunnen maken.

Ook wanneer je hulp zoekt in een opvoedingsvraagstuk, bent je van harte welkom!


* Krijgen ouders verslag uitgebracht van wat er besproken is?

- Bij jongere kinderen is één of beide ouders bij voorkeur aanwezig, op deze wijze krijg je alles mee. Bij tieners bespreek ik het wanneer iets van belang is om ‘thuis’ van op de hoogte te brengen. Je kunt er op vertrouwen dat ik altijd contact opneem, wanneer er essentiële informatie boven tafel komt waarbij het belangrijk is voor jou als ouder om te weten. Ik zal met je kind overleggen hoe we die informatie met 'thuis' delen.

Aan het einde van het coachtraject is er altijd een afrondend evaluatiegesprek met ouder(s) en minderjarig kind.

-Schriftelijk verslaglegging aan het einde van het coachtraject is mogelijk, wanneer dit aan het begin van het coachtraject wordt aangegeven.

De kosten hiervoor bedragen €75,-


* Is Tinto coaching ook aangesloten bij een keurmerk?

- Ja, coaching is een vrij beroep en ik vind het belangrijk dat jij weet dat ik mijn vak serieus neem.

Ik heb erkende opleidingen gevolgd, en blijf scholing en trainingen volgen ter verdieping van mijn vak.

Ik heb mede daarom heel bewust gekozen voor aansluiting bij het keurmerk ‘Het Kindercoachgilde’.

Om dit keurmerk te mogen dragen, moet ik aan gestelde eisen voldoen en is er controle op mijn functioneren als coach.

Ook ben ik aangesloten bij stichting Adiona, een beroepsvereniging voor professionele kindercoaches.


* Hoe zit het met de bereikbaarheid?

- Tinto coaching is goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer en auto.

Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein. Het pand waarbinnen mijn praktijk gevestigd is, is ruim van opzet en rolstoelvriendelijk.


*Is er een wachtruimte?

Ja, er is een ruime gezamenlijke wachtruimte.